วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 50


Imaginary situations.
เหตุการณ์สมมติ
ในบทนี้เราจะเน้นการใช้ประโยคที่แสดงเงื่อนไขในรูปแบบต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ If เป็นหลัก ในหน้าต่อไปคุณจะได้เรียนโครงสร้างของประโยคเหล่านี้ โดยเฉพาะเรื่อง Tense ที่ใช้กับประโยคเหล่านี้ ในส่วน Style ของบทนี้เราจะมาดูลักษณะภาษาอังกฤษที่ใช้ในแต่ละท้องถิ่น พร้อมตัวอย่างที่นำมาจากเพลงป๊อบ และในส่วน Punctuation เราจะเรียนวิธีการใช้จุลภาค (Comma) เพิ่มเติม ในส่วน Extra Reading เป็นตอนจบของเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับนักประพันธ์ชาวอังกฤษและชาวอเมริกัน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่บทที่ 46 และสิ้นสุดลงด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับนักประพันธ์ชาวอเมริกันที่สำคัญๆในศตวรรษที่ 20 นี้

Download
English For You Lesson 50

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น