วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 48


ในบทนี้เราจะทบทวนกฏไวยากรณ์ที่สำคัญและวิธีการใช้ต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้งหมดที่คุณได้เรียนมาโดยเฉพาะในบทที่ 41-47 ทั้งเจ็ดบทที่ผ่านมานี้คุณได้ศึกษาสำนวนที่ใช้ในการบอกความแน่นอนและความไม่แน่นอน และการตอยรับหรือปฏิเสธคำเชิญ และคุณยังได้รู้จักวิธีการพูดถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วิธีการให้คำเตือนและคำปรึกษา วิธีการให้คำแนะนำและการให้ข้อเสนอเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช้คำคุณศัพท์ขั้นสุดอย่างละเอียด

นอกจากการทบทวนประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วในส่วน Written English คุณจะได้พบตัวอย่างการเชิญแบบกันเอง เพื่อช่วยให้คุณได้ฝึกหัวข้อนี้ต่อจกาบทที่แล้ว นอกจากนี้ในส่วน Extra Reading จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักประพันธ์ชาวอเมริกันในศตวรรษที่ 19 และครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20

Download
English For You Lesson 48

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น