วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 47


Invitations
การเชิญ
ในบทนี้จะเน้นสำนวนที่ใช้ในการตอบรับคำเชิญ และการปฏิเสธคำเชิญ สำนวนภาษาอังกฤษเหล่านี้ใช้ศัพท์และไวยากรณ์ที่คุณทราบแล้ว จึงไม่มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใด ในหลักสูตรของบทนี้คุณจะได้ฝึกการพูดเชื้อเชิญและจะมีตัวอย่างบัตรเชิญและวิธีตอบรับคำเชิญเหล่านั้นอีกหลายตัวอย่าง ในส่วน Accents of English คุณจะได้ฟังภาษาอังกฤษสำเนียงฮ่องกง และในส่วน Extra Reading คุณจะได้ฝึกการอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนักประพันธ์ชาวอังกฤษที่สำคัญในช่วงศตวรรษที่ 20

Download
English For You Lesson 47

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น