วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 46


Future events and activities.
เหตุการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
เรื่องไวยากรณ์และหัวข้อใหม่ในบทนี้คือ รูปกริยาในภาษาอังกฤษที่คุณไม่เคยเรียนมาก่อน ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Future continuous ในหน้าต่อไปคุณจะได้เห็นรูปการใช้กริยาภาษาอังกฤษนี้ เพื่อพูดถึงเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอนาคต ในช่วง Style เราจะเรียนเรื่อง "ภาษาราชการ" ที่เคยกล่าวถึงแล้วในบทที่ 44 กันต่อ โดยจะพูดถึงการใช้ในการประกาศ นอกจากนั้นเราจะศึกษาเรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในลักษณะอื่นๆ รวมทั้งให้คุณได้ฝึกการอ่านเพิ่มเติมด้วย

Download
English For You Lesson 46

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น