วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 45


Superlative.
คำคุณศัพท์ขั้นสุด
การเรียนเรื่องคำคุณศัพท์ขั้นสุดในบทนี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโลกและเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเอง คุณยังจะได้พบกับตัวอย่างคำขวัญโฆษณาภาษาอังกฤษรวมทั้งกฏการสะกดคำเกี่ยวกับส่วนเติมท้ายคำกริยารูปและส่วนเติมท้ายคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นสุดอีกด้วย คุณจะได้ฟังภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดีย ตามด้วยข้อมูลเกี่ยวกับปรเทศในเอเชียใต้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ

Download
English For You Lesson 45

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น