วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 44


Suggestions and offers.
คำแนะนำและข้อเสนอ
จากบทที่ผ่านมาเราได้ฝึกสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแนะนำมาแล้วหลายสำนวน ดังนั้นในบทนี้เราจะกลับไปดูสำนวนเหล่านั้นอีกครั้ง พร้อมทั้งศึกษาสำนวนที่ใช้ในการเสนอแนะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายการใช้กริยาช่วย shall อย่างที่กล่าวไว้แล้วในบทที 41 และเราจะฝึกการใช้ will ในอีกความหมายหนึ่ง จากนั้นในส่วน Grammar จะเป็นการสรุปทุกเรื่องที่คุณได้เรียนมาแล้วทั้งหมดเกี่ยวกับกริยาช่วย

ในส่วน Style เราจะศึกษา "ภาษาราชการ" คือภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการ และในส่วน Extra Reading คุณจะพบกับสุภาษิตภาษาอังกฤษ

Download
English For You Lesson 44

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น