วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 43


Certainly and uncertainly.
ความแน่นอนและความไม่แน่นอน
เท่าที่ผ่านมาในหลักสูตรนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการพูดความเป็นจริงมาแล้วหลายวิธีซึ่งเป็นการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าถูกหรือผิด แต่คุณไม่ได้ฝึกการพูดถึงสิ่งที่คลุมเคลือไม่ชัดเจนมากนัก ดังนั้นในบทนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อแสดงความสงสัยหรือไม่แน่ใจ และจะเน้นไวยากรณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษากริยาช่วยสองคำที่พบบ่อยในโครงสร้างดังกล่าว นอกจากนั้นคุณจะได้ฟังสำเนียงชาวแคนาดา ได้เรียนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในบทนี้ ซึ่งเราจะกล่าวถึงต่อไปเป็นครั้งคราว และคุณจะได้พบกับคำกล่าวของบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกมากมายที่เราหวังว่าจะเป็นที่น่าสนใจสำหรับคุณ

Download
English For You Lesson 43

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น