วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 41


Future events.
เหตุการณ์ในอนาคต
บทนี้เป็นบทแรกของระดับที่สามมีชื่อว่า Forward camp หรือระดับกลาง ซึ่งจากบทที่ 41 ถึงบทที่ 72 จากแนวโน้มของบทต่างๆที่ผ่านมา คุณจะสังเกตได้ว่าในบทต่อไปนี้ปริมาณภาษาอังกฤษจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยเมื่อเทียบกับภาษาไทย ตัวอย่างเช่นคำสั่งที่ใช้บ่อยๆในแบบฝึกหัดต่างๆจะเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น และคุณจะได้พบข้อความภาษาอังกฤษมากขึ้นเช่นเดียวกับในระดับที่สองแต่ละบทในระดับนี้จะมีเรื่องที่เป็นหัวข้อสำคัญที่จะปรากฎอยู่ในหลายๆหน้าของบทนั้นๆ และตามหัวข้อที่เห็นข้างต้น เรื่องที่เป็นหัวข้อสำคัญของบทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต

Download
English For You Lesson 41

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น