วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 40


Revision unit
ในบทนี้ซึ่งเป็นบทสรุประดับที่สองของหลักสูตรที่เรียกว่า Base camp หรือ "ระดับต้น" นั้นเราจะสรุปประเด็นสำคัญทางไวยากรณ์และแง่มุมต่างๆของภาษาอังกฤษโดยทั่วไปตามที่คุณได้ศึกษามาแล้วโดยเน้นเฉพาะบทที่ 33-39 ในบทเหล่านี้คุณได้ศึกษาวิธีการพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นและประสบการณ์ในอดีต วิธีการให้เหตุผลในการกระทำ และพูดถึงการกระทำที่ดำเนินอยู่ในระยะเวลาหนึ่ง คุณยังได้ฝึกแสดงความชอบและการเปรียบเทียบ วิธีการพูดหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพ วิธีการอธิบายลักษณะของผู้คนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งวิธีการอนุญาตและการบังคับให้กระทำบางสิ่ง

Download
English For You Lesson 40

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น