วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 39


Duration
ระยะเวลา
ซึ่งหัวข้อบทนี้ค่อนข้างเป็นนามธรรม แต่ก็เกี่ยวพันกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันอย่างกว้างขวางแบบหนึ่งนั่นก็คือสำนวนที่ใช้พูดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและคงอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่คุณจะได้พบกับรูปกริยาที่คุณเคยเรียนมาแล้วก็คือ Present perfect ซึ่งปรากฎในบริบทนี้ด้วย แต่ลักษณะการใช้ Present Perfect ในบทนี้จะแตกต่างจากที่คุณเคยเรียนมาแล้วเล็กน้อย
ในส่วน Pronunciation เราจะศึกษาทำนองเสียงในภาษาอังกฤษเป็นตอนสุดท้าย และในส่วน Information จะให้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเทศซิมบับเว ซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น