วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 38Permission and obligation
การอนุญาตและข้อห้าม
บทนี้จะเน้นเรื่องสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการขออนุญาตรวมทั้งสำนวนที่ใช้พูดถึงสิ่งที่เป็นข้อห้าม คุณจะพบว่าสำนวนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้กริยาภาษาอังกฤษช่วยบางตัวซึ่งคุณได้เรียนไปแล้วในบทก่อนๆ และบางตัวก็ยังไม่เคยพบมาก่อน ในหน้าต่อๆไป คุณจะได้พบตัวอย่างการใช้กริยาเหล่านี้ทั้งในการพูดและการเขียน และคุณจะได้รู้เกี่ยวกับกฏการสร้างและการใช้กริยาช่วยเหล่านี้ โดยเฉพาะกริยาช่วยที่เรียกว่า model auxiliary verbs ในส่วน Vocabulary คุณจะพบรายการคำคุณศัพท์ที่สำคัญทั้งหมดที่คุณเคยเรียนมาแล้ว ในส่วนของ Information จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีของอังกฤษและอเมริกัน รวมทั้งแสดงรายชื่อนักประพันธ์เพลงที่เด่นๆจากประเทศทั้งสอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น