วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 37


Describing people
การอธิบายลักษณะผู้คน
เราไม่ได้เห็นคำอธิบายลักษณะผู้คนเฉพาะในประกาศจับของตำรวจเท่านั้น ในชีวิตประจำวันบ่อยครั้งที่คุณจำเป็นต้องบอกว่าใครบางคนหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งมักจะรวมถึงการบอกบุคลิกของคนๆนั้นด้วย ในบทนี้เราจะเน้นสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงเรื่องนี้รวมทั้งข้อคิดเห็นบางประการและในส่วน Information เราจะพูดถึงลักษณะเฉพาะและทัศนคติบางประการซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละชนชาติ เช่น คนอังกฤษ คนสก็อต และคนอเมริกัน ในส่วน Grammar จะเน้นเรื่องส่วนเติมท้ายคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ และในส่วน Pronunciation เราจะพูดทำนองเสียงเสียงภาษาอังกฤษกันต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น