วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

English For You Lesson 36


Health
สุขภาพ
ในบทนี้ซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพในแง่ต่างๆ คุณจะได้พบกับสำนวนที่ใช้กันบ่อยที่สุดในการถามสุขภาพของคนอื่นเป็นภาษาอังกฤษ สำนวนที่ใช้ในการพูดคุยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปและสำนวนที่ใช้คุยกับแพทย์

ในส่วน Vocabulary คุณจะได้พบคำเรียกส่วนต่างๆ ของร่างกาย และในส่วน Information จะให้ข้อมูลและตัวเลขเกี่ยวกับประเทศที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของการมีสภาพภูมิอากาศที่ทำให้สุขภาพดีคือประเทศนิวซีแลนด์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น