วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

English For You Lesson 35


เหตุผล
Reasons.
ในบทนี้เราจะฝึกสำนวนที่ใช้ในการถามเป็นภาษาอังกฤษและให้เหตุผลเป็นสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งในการนี้จะทำให้เราได้พบคำถามแบบใหม่ๆ และโครงสร้างหรือรูปแบบประโยคแบบใหม่ๆด้วย คุณจะได้พบว่าเรื่องต่างๆ ที่จะได้เรียนนี้มีทั้งสิ่งที่คุณเคยพบแล้วในหลักสูตรนี้และสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยพบมาก่อน ในส่วน Pronunciation เราจะเริ่มต้นศึกษาเรื่องทำนองเสียงสูงต่ำในภาษาอังกฤษ และในส่วน Information คุณจะได้ทราบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาพยนต์ของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น