วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

English For You Lesson 34


Preferences and Comparisons.
ความชอบและการเปรียบเทียบ
ในบทนี้เราจะฝึกสำนวนพื้นฐานเกี่ยวกับความชอบและการเปรียบเทียบ ในเชิงไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเราจะเน้นหนักในเรื่องคำคุณศัพท์โดยเฉพาะวิธีการสร้างคำคุณศัพท์ขั้นกว่า และส่วนเติมท้ายของคำคุณศัพท์บอกเชื้อชาติ ในส่วนของ Grammar เราจะพูดถึงวิธีการใช้ which และ what ในประโยคคำถามด้วย ในส่วน Information จะเกี่ยวกับโรงละครในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงรายชื่อของนักแต่งบทละครที่สำคัญบางคนของทั้งสองประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น