วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

English For You Lesson 33


Recent events and Past experiences.
เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นและประสบการณ์ในอดีต
บทนี้เน้นการเรียนเรื่อง Present perfect ซึ่งเป็นรูปกริยาที่สำคัญในภาษาอังกฤษรูปหนึ่ง แม้ว่าจะมีคำว่า Present อยู่ในชื่อ แต่รูปกริยานี้ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต (เช่น I have finished my homework. ฉันเพิ่งทำการบ้านเสร็จ) คุณจะได้ทราบว่ากริยานี้มีรูปและการใช้อย่างไร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกริยารูปนี้ต่างจากรูปกริยา Past simple ที่คุณเคยเรียนไปแล้วอย่างไร ในส่วน Vocabulary จะมีรายการคำกริยาที่ไม่ผันตามกฎเพิ่มเติมจากที่เคยให้ไว้ในบทที 25 และในส่วน Information คุณจะพบเนื้อหาสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา คราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น