วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

English For You Lesson 32


ในบทนี้เราจะมาทบทวนเรื่องของไวยากรณ์ที่สำคัญ และการใช้ภาษาอังกฤษในแง่มุมต่างๆ ที่คุณได้ฝึกไปแล้ว โดยเฉพาะในบทที่ 25-31 ในเจ็ดบทนี้ คุณได้เรียนภาษาอังกฤษเมื่อเข้าพักในโรงแรม เมื่อสนทนาทางโทรศัพท์และในการซื้อของ คุณได้เรียนวิธีการอธิบายขนาดและรูปทรงของสิ่งต่างๆ การแสดงความเป็นเจ้าของ วิธีการออกคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษและการให้คำแนะนำมาแล้ว นอกจากนี้คุณยังได้ฝึกการใช้กริยารูป Past Simple เมื่อใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น