วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

English For You Lesson 31


บทนี้จะเน้นการใช้สำนวนที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำและการออกคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ คุณได้พบมาแล้วบ่อยๆว่า คำบางคำและโครงสร้างบางโครงสร้างที่คุณได้ฝึกการใช้มาแล้วในบริบทอื่นจะมีประโยชน์ต่อการเรียนเรื่องใหม่นี้เช่นเดียวกัน คุณจะได้ฝึกการออกคำสั่งและการทำความเข้าใจคำสั่งที่เป็นภาษาพูด และเป็นข้อความต่างๆ ซึ่งคุณอาจจำเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจ
ในส่วน Pronunciation เราได้สรุปเรื่องการเน้นเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษ และในส่วน Information เราจะกล่าวถึงลักษณะสำคัญของระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น