วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

English For You Lesson 30


Possession 
ความเป็นเจ้าของ
ภายใต้หัวข้อที่ค่อนข้างกว้างของบทนี้ จุดศูนย์กลางของการเรียนก็คือเรื่องที่เป็น "จุดเล็กๆ น้อยๆ" อีกแบบหนึ่งในภาษาอังกฤษ เพราะแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆ แต่ก็ใช้บ่อยมากจึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญมาก นั่นคือส่วนเติมท้ายที่เกิดจากการเติมเครื่องหมายลูกน้ำ (')(Apostrophe) ตามด้วย s ท้ายคำเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ คุณเคยเห็นตัวอย่างการใช้มาบ้างแล้วในสำนวนเช่น New Year's Day (วันปีใหม่) และ Alberta's Climate (ภูมิอากาศของอัลเบอร์ต้า) ในบทนี้คุณจะได้มีโอกาสฝึกการใช้ส่วนแสดงความเป็นเจ้าของนี้อย่างมากทีเดียว และคุณยังจะได้เรียนเรื่องคำสรรพนามความเป็นเจ้าของ และการเน้นเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก ในส่วน Information จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ

Download
English For You Lesson 30

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น