วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

English For You Lesson 29


ในบทนี้ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการจับจ่ายซื้อของ คุณจะได้พบสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการถามหาร้านค้าเฉพาะประเภท และสำนวนที่ใช้ในการพูดคุยกับพนักงานขาย หรือเมื่อต้องการทราบว่าร้านมีสินค้าบางอย่างจำหน่ายหรือไม่ และคุณจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและประกาศที่คุณอาจจะต้องการอ่านและทำความเข้าใจตามร้านหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ
คุณจะพบว่าภาษาอังกฤษซึ่งคุณได้เรียนรู้ไปแล้วช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้ค่อนข้างดีในการจับจ่ายซื้อของ แม้ว่าคุณจำเป็นต้องทราบศัพท์เฉพาะบางคำซึ่งคุณจะได้เรียนในหน้าต่อๆไปของบทนี้

Download
English For You Lesson 29

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น