วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

English For You Lesson 27


ผู้คนจำนวนมากจะใช้ภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกิจหรือเพื่อการท่องเที่ยว ฉะนั้นในบทนี้เราจะได้ฝึกการใช้สำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้บ่อยเมื่อเข้าพักในโรงแรมระหว่างการเดินทาง คุณจะได้เห็นต่อไปว่าสำนวนเหล่านี้จะมีศัพท์และโครงสร้างต่างๆ ที่คุณเคยพบมาแล้วในบทที่ผ่านมา รวมทั้งศัพท์พิเศษอื่นๆ ที่คุณจะได้เรียนในบทนี้

Download
English For You Lesson 27

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น