วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 9


บทเรียนนี้จะเป็นบทแรกของการเรียนระดับที่สอง โดยที่จะเริ่มจากบทที่ 9 ถึงบทที่ 40 เนื้อหาของการเรียนจะมีความแตกต่างจากการเรียนระดับที่ 1 ในหลายๆ ด้าน เช่น ข้อความต่างๆ ที่คุณจะได้ฟังจากเทปจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด บทเรียนในหนังสือก็จะมีคำอธิบายภาษาอังกฤษมากขึ้นและจะมีภาษาไทยน้อยลง แต่ละบทจะมีหัวข้อเรื่องเพื่อให้ทราบเนื้อหาในบทนั้นๆ เช่น บทที่ 9 นี้จะเน้นศัพท์และสำนวน ที่ใช้ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและบ้าน

Download
English For You Lesson 9 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น