วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 8


English For You ทุกๆ 8 บทจะเป็นการสรุปเรื่องราวที่เรียนมาก่อนหน้านั้น เพื่อทบทวนความจำในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น ที่สรุปไว้ในบทนี้ คือเพื่อให้คุณได้รู้เรื่องต่างๆดังนี้
  1. การฝึกพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
  2. เริ่มเรียนรู้และจำคำศัพท์พื้นฐานต่างๆ
  3. รู้ไวยากรณ์พื้นฐานและรู้วิธีที่จะนำสิ่งที่คุณเรียนไปใช้ในสถานการณ์ประจำวันที่เหมาะสม
  4. ระดับของภาษาที่เป็นแบบทางการและแบบเป็นกันเอง
  5. ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและแบบอังกฤษ
  6. วิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆ ของผู้คนในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
  7. ข้อเสนอแนะที่ช่วนให้คุณเรียนได้ผลทั้งขณะศึกษาในหนังสือและนอกเวลาในชีวิตประจำวัน
Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น