วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 24


ในบทนี้เราจะทบทวนเกี่ยวกับกฎไวยากรณ์ที่สำคัญและเนื้อหาอื่นๆของภาษาอังกฤษซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วจนถึงตอนนี้ โดยเฉพาะบทที่ 17-23 บทเรียนทั้งเจ็ดที่ผ่านมามีหัวข้อต่างๆ เช่นภูมิอากาศ และภูมิประเทศ การเดินทางและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย คุณได้ฝึกการกล่าวถึงกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และพูดถึงความตั้งใจและการพยากรณ์ คุณได้เรียนรู้การใช้บุพบทเพื่อบอกตำแหน่งและการเคลื่อนไหวรวมทั้งการใช้สำนวนบอกปริมาณ

Download
English For You Lesson 24

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น