วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 23


เมื่อมีการพูดถึงคำบุพบทในบทที่ 19 เราได้กล่าวถึงคำบุพบทว่าเป็นหน่วยเล็กๆ แต่มีความสำคัญมากต่อโครงสร้างของภาษา [หน้า 361] ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งในภาษาอังกฤษได้แก่สำนวนบอกปริมาณที่คุณเคยผ่านตามาบ้างแล้วเช่น a little [เล็กน้อย], How much? [มากเท่าไร] ใช้กับคำนามนับไม่ได้  และ How many [มากเท่าไร ใช้กับคำนามพหูพจน์] ในบทนี้เราจะรวบรวมสำนวนบอกปริมาณทั้งที่คุณเคยพบมาแล้วและที่คุณยังไม่เคยพบมาก่อน และฝึกสำนวนเหล่านี้อย่างเป็นระบบ แม้ว่าในบทนี้เราจะเน้นคำและวลีที่เเกี่ยวกับเรื่องปริมาณเราจะยังคงศึกษาเรื่องเสียงในภาษาอังกฤษเช่นเคย ในส่วน Pronunciation เรียนรู้เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในส่วน Information อีกด้วย

Download
English For You Lesson 23

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น