วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 22


ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆมากมายเกี่ยวกับเสื้อผ่้าเครื่องแต่งกายชนิดต่างๆ วัสดุที่ใช้ในการผลิต ศัพท์เกี่ยวกับสีเพิ่มเติม คุณจะได้ฝึกสำนวนที่ใช้ในการซื้อเสื้อผ้า นอกจากนี้ในส่วน Information คุณจะได้ทราบรายละเอียดของการระบุขนาดเสื้อผ้าที่ใช้ในประเทศอังกฤษสหรัญอเมริกาและประเทศอื่นๆ
แม้ว่าในบทนี้เราจะเน้นเรื่องศัพท์ใหม่ๆ เป็นส่วนใหญ่ เราก็คงกล่าวถึงไวยากรณ์ บางเรื่องโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ two-part verbs และส่วนเติมท้ายคำกริยาวิเศษณ์ หรือ Adverbs 

Download
English For You Lesson 22

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น