วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 21


เนื้อหาของบทเรียนนี้จะเน้นเรื่องไวยากรณ์เป็นหลัก เราจะฝึกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการใช้รูปดังนี้ Goingto + Infinitive ซึ่งเป็นวิธีการคาดคะเนโดยปกติถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น  เช่น It's going to rain. หรือแสดงความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น I‘m going to practice my English. แม้ว่านี่จะเป็นโครงสร้างใหม่แต่คุณก็ทราบส่วนประกอบทั้งหมดของโครงสร้างนี้ดีแล้ว  ได้แก่้กริยา "be" going to และ infinitive ในส่วน Pronunciation เราจะพูดถึงอักษรบางตัวที่ไม่ออกเสียงเมื่ออยู่ที่ตำแหน่ง เฉพาะบางตำแหน่งหนึ่งในคำศัพท์และในส่วน Information คุณจะได้ทราบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเทศกาน่า

Download
English For You Lesson 21

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น