วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 20


หัวข้อการเรียนรู้ที่สำคัญในบทนี้คือเรื่องการเดินทาง คุณจะได้ฝึกสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามถึงวิธีการเดินทางไป ณ ที่ใดที่หนึ่ง การพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางโดยวิธีต่างๆ หรือเมื่อต้องการซื้อตั๋ว ซึ่งสำนวนเหล่านี้จะมีประโยชน์มากเมื่อคุณได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศ หรือเตรียมตัวท่องเที่ยวโดยทางเครื่องบิน นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวอีกด้วย

นอกจากการเรียนสำนวนต่างๆ เหล่านี้แล้ว คุณจะมีโอกาสได้อ่านบทความภาษาอังกฤษที่ตัดตอนมาจากใบปลิวบอกข้อมูลเกี่ยวกับบริการขนส่งมวลชนในประเทศอังกฤษ และในส่วน Information จะพูดถึงการเดินทางโดยวิธีต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาทั้งการเดินทางด้วยบริการขนส่งมวลชน และการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัว

Download
English For You Lesson 20

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น