วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 19


ในบทนี้ เราจะเรียนส่วนประกอบเล็กๆ ในภาษาอังกฤษนั่นคือบุพบท [Preposition] ซึ่งอาจจะเป็นคำสั้นๆ เพียงคำเดียว แต่ก็มีความสำคัญต่อโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษมาก และทำให้คุณกล่าวถึงสิ่งที่คุณต้องการพูดได้ชัดเจน ในบทนี้เราจะศึกษาคำบุพบทที่ใช้บอกตำแหน่่งและการเคลื่อนไหวรวมทั้งกริยาในแบบฉบับเฉพาะของภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษอาจจะพบว่าแปลกเล็กน้อยนั่นคือกริยาวลี two-part-verbs หรือ phrasal verbs

Download
English For You Lesson 19

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น