วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 18


ในบทนี้เราจะได้ฝึกฝนสำนวนภาษาที่ใช้ในการพูดถึงภูมิอากาศของประเทศหนึ่ง และภาษาที่ใช้พูดถึงสภาพอากาศในขณะนั้น เราได้ทราบสำนวน It's raining cats and dogs. ซึ่งเป็นสำนวนที่ให้ภาพพจน์แต่ไม่นิยมใช้มากนัก ในบทนี้เราจะให้คุณได้เรียนรู้ศัพท์ที่มีประโยชน์มากเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ รวมทั้งศัพท์ที่อธิบายภูมิประเทศ เช่น ทะเลสาบ เทือกเขา และมหาสมุทร คุณจะได้ฝึกการอ่านข้อความที่จะพบในแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแนะนำสภาพภูมิประเทศของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในส่วน Information

Download
English For You Lesson 18

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น