วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 17


ในบทนี้เราจะเน้นเรื่องกาลในภาษาอังกฤษอีกรูปหนึ่ง Present Continuous [เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น] ซึ่งเราจะได้ฝึกการใช้ในหน้าต่อไป รวมทั้งเปรียบเทียบการใช้รูปกริยานี้กับรูป Present Simple ที่คุณได้เรียนไปแล้ว ส่วน Vocabulary จะให้คุณได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกีฬาและเกมส์มากขึ้นและในส่วน Information จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานเทศกาลและวันหยุดราชการของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 

Download
English For You Lesson 17

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น