วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 16


ในบทนี้เราจะมาดูและสรุปไวยากรณ์สำคัญและสำนวนภาษาที่้เราได้ฝึกฝนในบทที่ 9-15 รวมทั้งหัวข้อที่สำคัญในบทที่ผ่านๆมา ต่อไปนี้ ครอบครัวและบ้าน เวลาว่าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัย อาหารและเครื่องดื่ม การบริการ ความต้องการ และความสามารถ

Download
English For You Lesson 16

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น