วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 15


ในบทนี้จะเน้นสำนวนที่ใช้กล่าวถึงความสามารถในด้านต่างๆ โดยเฉพาะดารใช้กริยา 'Can' [สามารถ] ซึ่งคุณจะได้รู้คำศัพท์ด้านดนตรีเพิ่มขึ้น ในส่วน Information จะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศแคนาดา   

Download
English For You Lesson 15

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น