วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 13


ในบทนี้จะพูดถึงหัวข้อของการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะที่ทำการและที่ทำการไปรษณีย์

ในส่วน Speaking and Listening เราจะฝึกฝนสำนวนที่ใช้ในการถามทิศทางไปยังสถานที่เหล่านี้ และวิธีการติดต่อที่ต้องใช้บ่อยๆ เมื่อคุณไปถึงที่นั่นแล้ว เช่น การขอแลกเงิน, การส่งจดหมาย เป็นต้น เราจะมีแบบฝึกหัดการอ่านจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับการให้บริการเหล่านี้ สำหรับ Grammar จะเน้นสำนวนที่ใช้อยู่เสมอคือ There is/are.....(มี..) และรูปแบบปฎิเสธและคำถาม นอกเหนือจากสำนวนใหม่เหล่านี้คุณจะพบว่าโดยทั่วไป การฝึกสำนวนในบทนี้จะใช้สิ่งที่คุณเรียนไปแล้ว

Download
English For You Lesson 13

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น