วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

English For You Lesson 12


ในบทนี้คุณจะได้ฝึกสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ในบทนี้จะต่างจากบทที่ผ่านๆมาคือ จะไม่เน้นไวยากรณ์แต่เน้นเรื่องศัพท์ต่างๆ [เกี่ยวกับมื้ออาหาร, เครื่องดื่ม, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นต้น] และสำนวนที่ใช้ในการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ [เช่น วิธีการจองโ๊ต๊ะในภัตตาคาร, วิธีการพูดกับพนักงานเสริ์ฟ เป็นต้น] คุณจะได้ฝึกฝนการอ่านรายการอาหารและโฆษณาร้านอาหารต่างๆ และในส่วน Grammar จะเน้นในเรื่องคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้

Download
English For You Lesson 12

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น