วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 51


Phrasal verbs.
กริยาวลี
ในบทที่ผ่านมาเราได้พูดถึงรูปกริยาในภาษาอังกฤษหลายครั้ง ซึ่งเรามักจะเรียกว่า Phrasal verbs หรือ Two-part verbs เนื่องจากเราใช้กริยาเหล่านี้บ่อยมาก บทนี้จะเน้นการเรียนและฝึกนำกริยาเหล่านี้ไปใช้เป็นพิเศษ คุณจะพบตัวอย่างเพิ่มเติมอีกมากมายตลอดหลักสูตรนี้

ในบทนี้คุณจะได้ฟังภาษาอังกฤษสำเนียงเคนยา พร้อมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเทศเคนยาและประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาตะวันออกที่พูดภาษาอังกฤษ และคุณจะเรียนกฏการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบเป็นกันเอง (แบบไม่เป็นทางการ)

Download
English For You Lesson 51

English For You Lesson 50


Imaginary situations.
เหตุการณ์สมมติ
ในบทนี้เราจะเน้นการใช้ประโยคที่แสดงเงื่อนไขในรูปแบบต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ If เป็นหลัก ในหน้าต่อไปคุณจะได้เรียนโครงสร้างของประโยคเหล่านี้ โดยเฉพาะเรื่อง Tense ที่ใช้กับประโยคเหล่านี้ ในส่วน Style ของบทนี้เราจะมาดูลักษณะภาษาอังกฤษที่ใช้ในแต่ละท้องถิ่น พร้อมตัวอย่างที่นำมาจากเพลงป๊อบ และในส่วน Punctuation เราจะเรียนวิธีการใช้จุลภาค (Comma) เพิ่มเติม ในส่วน Extra Reading เป็นตอนจบของเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับนักประพันธ์ชาวอังกฤษและชาวอเมริกัน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่บทที่ 46 และสิ้นสุดลงด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับนักประพันธ์ชาวอเมริกันที่สำคัญๆในศตวรรษที่ 20 นี้

Download
English For You Lesson 50

English For You Lesson 49


Past activities.
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
ในบทที่ผ่านมาคุณได้เรียนวิธีพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้ Present continuous(What are you doing? I'm waiting for Samantha) และเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ Future Continuous (This time next week. I'll lying on the beach) ในบทนี้คุณจะได้เรียนวิธีการพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตเพิ่มเติม คุณคงไม่ประหลาดใจที่ทราบว่า Tense ที่จะใช้ในการพูดนี้คือ Past Continuous สำหรับบทนี้เราจะเน้นเรื่อง Tense นี้และคุณจะเรียนรู้กฏการสะกดส่วนท้ายของกริยา รวมทั้งสำเนียงภาษาอังกฤษอีกแบบหนึ่งจากประเทศในจีเรียพร้อมกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศนี้และประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาตะวันตกที่พูดภาษาอังกฤษอีกด้วย

Download
English For You Lesson 49

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

English For You Lesson 48


ในบทนี้เราจะทบทวนกฏไวยากรณ์ที่สำคัญและวิธีการใช้ต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้งหมดที่คุณได้เรียนมาโดยเฉพาะในบทที่ 41-47 ทั้งเจ็ดบทที่ผ่านมานี้คุณได้ศึกษาสำนวนที่ใช้ในการบอกความแน่นอนและความไม่แน่นอน และการตอยรับหรือปฏิเสธคำเชิญ และคุณยังได้รู้จักวิธีการพูดถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วิธีการให้คำเตือนและคำปรึกษา วิธีการให้คำแนะนำและการให้ข้อเสนอเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช้คำคุณศัพท์ขั้นสุดอย่างละเอียด

นอกจากการทบทวนประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วในส่วน Written English คุณจะได้พบตัวอย่างการเชิญแบบกันเอง เพื่อช่วยให้คุณได้ฝึกหัวข้อนี้ต่อจกาบทที่แล้ว นอกจากนี้ในส่วน Extra Reading จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักประพันธ์ชาวอเมริกันในศตวรรษที่ 19 และครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20

Download
English For You Lesson 48

English For You Lesson 47


Invitations
การเชิญ
ในบทนี้จะเน้นสำนวนที่ใช้ในการตอบรับคำเชิญ และการปฏิเสธคำเชิญ สำนวนภาษาอังกฤษเหล่านี้ใช้ศัพท์และไวยากรณ์ที่คุณทราบแล้ว จึงไม่มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใด ในหลักสูตรของบทนี้คุณจะได้ฝึกการพูดเชื้อเชิญและจะมีตัวอย่างบัตรเชิญและวิธีตอบรับคำเชิญเหล่านั้นอีกหลายตัวอย่าง ในส่วน Accents of English คุณจะได้ฟังภาษาอังกฤษสำเนียงฮ่องกง และในส่วน Extra Reading คุณจะได้ฝึกการอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนักประพันธ์ชาวอังกฤษที่สำคัญในช่วงศตวรรษที่ 20

Download
English For You Lesson 47